draagbare-blusapparaten

Startbewijs.nl

  Draagbare-blusapparaten
Woensdag, 24 mei 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BLUSDEKEN


BLUSDEKEN

BLUSDEKENS AANBIEDING Met een blusdeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan barbecuebrand, papier- en prullenbak branden.

POEDERBLUSAPPARAAT ID


POEDERBLUSAPPARAAT ID

POEDERBLUSAPPARAAT ID Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

BLUSAPPARAAT 2 LTR FOAM


BLUSAPPARAAT 2 LTR FOAM

SCHUIM BLUSAPPARAAT INHOUD 2 LITER Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een schuimblusser uitermate geschikt voor thuis, kantoor auto, winkel, magazijn, schuur en overige omgevingen.

SCHUIMBLUSAPPARAAT ID


SCHUIMBLUSAPPARAAT ID

SCHUIMBLUSAPPARAAT ID Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

CO2 BLUSAPPARAAT 2 KG


CO2 BLUSAPPARAAT 2 KG

CO2 BLUSAPPARAAT 2 KG. Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 įC) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 Cį) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich dan met CO2 waardoor degene die blust kan stikken.

AFFF BLUSAPPARATEN


AFFF BLUSAPPARATEN

AFFF BLUSAPPARATEN Sproeischuim blusapparaten zijn geschikt voor het blussen op elektrische apparatuur tot 1000V, echter ook voor brandklasse A en B branden.
 

DRAAGBARE BLUSAPPARATEN | BLUSAPPARATEN KOPEN

Draagbare blusapparaten. Blusapparaten voor bedrijven, kantoorruimten, winkels, enz. Met blusapparaten wordt branduitbreiding voorkomen. Hiernaast zijn blusapparaten te koop in diverse soorten met verschillende blusstoffen. Branden komen vaak voor en hebben een negatief effect. Een brand of brandschade is voor een deel te voorkomen door het inzetten van de juiste blusapparaten. Draagbare blusapparaten welke wij leveren zijn schuimblussers CO2 brandblussers, ABC poederblussers, vorstbestendige brand blussers, vetblussers en koolzuurgas brandblussers. De meeste verzekeraars vermelden expliciet een eis voor blusapparaten. Per 1 november 2008 is fase 1 van het Gebruiksbesluit in werking getreden. In fase 1 zijn de voorschriften voor brandveilig gebruik uit de modelbouw veror dening van de VNG overgeheveld naar landelijke regelgeving. Fase 2 van het Gebruiksbesluit betreft de afstemming van de bouwtechnische, installatie technische en gebruikstechnische eisen. Heeft u vragen over draagbare brand blusapparaten brandslanghaspels, blusstoffen en brandklassen of overige brand blusapparaten. Naast blusapparaten voor bedrijven leveren wij natuurlijk ook blusapparaten voor winkels en overige gebouwen. Heeft u vragen, wilt u advies of wilt u een offerte blusapparaten ontvangen neemt u dan contact op, wij zijn u van dienst.

BRANDSLANGHASPELS


BRANDSLANGHASPELS

---BRANDSLANGHASPELS-- Brandslanghaspels vindt u in elk pand, de reden voor het in gebouwen veelvuldig aanwezig zijn van brandslanghaspels, is de continue beschikbaarheid van water, waarmee een brand onder controle gehouden kan worden, totdat de brandweer arriveert. Jaarlijks onderhoud aan uw brandslanghaspels is noodzakelijk om een goede werking bij een calamiteit te garanderen. Technische defecten of omgeving factoren kunnen de bedrijfszekerheid van de brandslanghaspel in gevaar brengen. Omdat brand slanghaspels in verband worden gebracht met mogelijke legionella besmettingen, dienen brandslanghaspel hoofdkranen verzegeld te zijn en op vaste tijden doorgespoeld te worden.

CONTROLE BLUSAPPARATEN


CONTROLE BLUSAPPARATEN

--VOORDELIG ONDERHOUD-

KEUKENBLUSAPPARATEN


KEUKENBLUSAPPARATEN

KEUKEN BLUSAPPARATEN Vet brandblussers zijn speciaal ontworpen voor het effectief blussen van vetbranden. De brandblusser bevat een speciale blusstof (wet chemical) dat specifiek is bedoeld om een brandende frituurbak af te dekken en adequaat te blussen. Het chemisch blusschuim heeft een emulgerende eigenschap waardoor er op de brandende vloeistof een afsluitende laag wordt gevormd. Bovendien heeft het speciale blusschuim een sterk koelende werking waardoor de temperatuur van de vloeistof snel afneemt en onder de zelfontbranding temperatuur komt. Keuken brandblussers zijn leverbaar in 2, 3 en 6 liter schuim en zijn tot nu toe nog onder gebracht in brandklasse F. Keukenblussers zijn inzetbaar voor het blussen van branden in brandklasse F. De meest voordelige keuken brandblussers zijn constante druk keukenblussers, deze herkent u aan de manometer net onder de knijphendel. De constante druk brandblussers voldoen prima aan de geldende Europese en Nederlandse norm eisen en wetten (bijv. EN-3-7 en Rijkskeurmerk).

LOGBOEK BLUSAPPARATEN


LOGBOEK BLUSAPPARATEN

LOGBOEK BLUSAPPARATEN Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

BLUSAPPARATEN BORD


BLUSAPPARATEN BORD

BORD BLUSAPPARATEN Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven brandblussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

NED. RIJKSTYPEKEUR


NED. RIJKSTYPEKEUR

NED. RIJKSTYPE KEURMERK Om in Nederland een brand blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Ned. Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van blusapparaten.

CO2 BLUSAPPARAAT ID


CO2 BLUSAPPARAAT ID

CO2 BLUSAPPARAAT PICTO Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

ADVIES BLUSAPPARATEN


ADVIES BLUSAPPARATEN

MABO BLUSAPPARAAT


MABO BLUSAPPARAAT

Wij bieden u dit sterk voordelig geprijsd object blussysteem. Indien er een geheel productie proces of logistiek proces door een bepaalde installatie of machine wordt gedragen dan is deze apparatuur bedrijfskritisch en van cruciaal belang. Bij brandblussing wordt de blusstof over de brandhaard verspreid waarbij de brand wordt geblust.

HOEVEEL BLUSAPPARATEN


HOEVEEL BLUSAPPARATEN

HOEVEEL BLUSAPPARATEN Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging 5 meter.
 

BLUSAPPARAAT 6 LTR FOAM


BLUSAPPARAAT 6 LTR FOAM

--SCHUIM BLUSAPPARAAT-- -------INHOUD 6 LITER------ Schuimblusapparaten zijn gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim blusapparaten berust op het afdekken (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en ook in mindere mate op afkoeling. Sproeischuim blusapparaten worden in gebouwen het meest gebruikt. Dit zijn blusapparaten die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel blusstof onderbreken met lucht. Hierbij ontstaat een nevel, welke niet elektrisch geleid. Het mengen van lucht heeft tevens een nog langere blusduur als positief gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuim blusapparaat uitermate geschikt voor gebruik in huis, op kantoor, in winkels magazijnen, schuren, enz.

CO2 BLUSAPPARAAT 5 KG


CO2 BLUSAPPARAAT 5 KG

CO2 BLUSAPPARAAT 5 KILO Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 įC) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 Cį) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich dan met CO2 waardoor degene die blust kan stikken.

AUTO BLUSAPPARATEN


AUTO BLUSAPPARATEN

---AUTO BLUSAPPARAAT---

BRANDSLANGHASPELS ID


BRANDSLANGHASPELS ID

BRANDSLANGHASPEL ID BORD Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

CE OP BLUSAPPARATEN


CE OP BLUSAPPARATEN

CE MARKERING BLUSSERS Vermelde CE-markeringen die op veel producten te vinden zijn geeft aan dat het blusapparaat voldoet aan de, binnen de Europese Unie, daarvoor geldende regels.

POEDERBLUSSER 1 KG


POEDERBLUSSER 1 KG

1 KG POEDERBLUSAPPARAAT

BORD BLUSDEKENS


BORD BLUSDEKENS

PICTO BRANDDEKENS Blusmiddelen dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door blusmiddelen zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen. Zo is het in geval van een brand zeer snel duidelijk waar de blusmiddelen zich bevinden.

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS


FIRE KNOCK OUT BLUSSERS

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS Autonome automatische blusser directe activering bij open vuur zeer eenvoudig te monteren veilige blusstof voor de mens geringe afmeting, laag gewicht zeer eenvoudig te herplaatsen geschikt voor binnen en buiten levering incl. 5 jaar garantie geen onderhoud of 230V nodig ontworpen conform de EN3-7 voor de brandklassen AB en C voorzien van CE markering
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

OFFERTE BLUSAPPARATEN


OFFERTE BLUSAPPARATEN

NEEM GERUST CONTACT OP

POEDERBLUSSER 6 KG


POEDERBLUSSER 6 KG

POEDERBLUSAPPARAAT 6 KG Deze zeer eenvoudig te bedienen poeder brandblusser is ideaal voor de brandklasse A,B en C. Zeer effectief bij brandstof branden. Het poeder van een ABC brandblusser bestaat uit een mengsel van ammonium fosfaat en ammonium sulfaat. Het poeder van een BC brandblusser bestaat uit een mengsel van natrium bicarbonaat en kaliumbi carbonaat, poeder van een D brandklasse blusser bestaat uit natriumchloride. Een poeder blusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poeder blusser is de grote nevenschade aan elektronische apparatuur en de kans op herontsteking van het brandje als er niet goed geblust is. Wanneer met een poederblusser is geblust, dan moet het overgebleven poeder met een industriŽle stofzuiger worden verwijderd. Gebruik geen water om het poeder op te ruimen. Het poeder van een ABC brandblusser bestaat uit een mengsel van ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat. Het poeder van een BC brandblusser bestaat uit een mengsel van natrium bicarbonaat en kalium bicarbonaat, poeder van een D brandblusser bestaat uit natrium chloride. Een poederblusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poeder blusser is de grote nevenschade aan elektronische apparatuur en de kans op herontsteking van het brandje als er niet goed geblust is. Wanneer met een poeder blusser is geblust, dan moet het overgebleven poeder met een industriŽle stofzuiger worden verwijderd. Gebruik geen water om het poeder op te ruimen.

HALON BLUSGAS


HALON BLUSGAS

Halon blussystemen. Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik en bezit van halonen in brandblus apparaten en brand beveiliging systemen in Neder land en BelgiŽ verboden, zij het met enkele uitzon deringen voor kritische toepassingen (vooral in de civiele luchtvaart en op militair gebied). Er zijn twee soorten Halon: Halon 1211 (broomchloor diflu ormethaan) of kortweg BCF dat gebruikt werd in draagbare brand blussers en Halon 1301 broomtri fluormethaan) ofwel BTM, aanwezig in stationaire blusgasinstallaties. Het verbod voor Halon staat in verband met de milieuschade die het Halon-gas aan de ozonlaag van de aarde veroorzaakt. Halon brandblussers werden vooral in computerruimten ingezet omdat het Halon niet schadelijk was voor elektronische apparatuur. Halonen zijn koolwater stoffen die gehalogeneerd zijn. Ze worden onder druk tot een vloeistof verdicht. De blus werking wordt gerealiseerd doordat er in de hitte van de vlam vrije halogeenradicalen ontstaan, die door bindingen in de vlam het verbranding proces vertragen, de radicalen komen later ook weer vrij, waardoor er dus gesproken mag worden van een ( negatief ) katalytische reactie, zoals ook de bluswerking van ABC poeder genoemd wordt. Halon mag niet meer gebruikt worden en de bestaande apparaten dienen te worden ingeleverd.

BRANDHASPEL BORD


BRANDHASPEL BORD

BORD BLUSAPPARATEN Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven brandblussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

VERBANDKOFFER UNI


VERBANDKOFFER UNI

VERBANDKOFFER UNI Verbandkoffer welke alles bevat wat u bij ongelukken op het werk of thuis behoeft. De verbandkoffer vulling voldoet ruim aan de richtlijnen van het Nederlandse Oranje Kruis. Materiaal: stootvast kunststof Levering: incl. wandklem Afmeting: 33 x 23 x 13 cm

BONPET BLUSAPPARAAT


BONPET BLUSAPPARAAT

BONPET BLUSAPPARATEN Deze automatische blussers blussen een brand met een veilige watermist blusstof in een kleine overal monteerbare bluscilinder welke zonder tussenkomst van personen automatisch breekt bij een beginbrand. Bonpet blust branden veilig en efficiŽnt in enkele seconden. Bonpet blust onmiddelijk en Bonpet voorkomt herontbranding.

BLUSAPPARATEN KEUREN


BLUSAPPARATEN KEUREN

BLUSAPPARATEN KEUREN
 • - Email uw vraag
 • - BRANDBLUSSER WEBSHOP
 • BRANDBLUSSER BESTELLEN


  BRANDBLUSSER BESTELLEN

   
   
  startbewijs.nl 2002 - 2017 
   Rubrieken 34
   Links 87
  Door draagbare-blusapparaten i.s.m startbewijs.nl